Montaż akrylu jest jednak trudny i wymaga dużej wiedzy i praktyki. Wynika to głównie z tego, że każdy montaż ma swoją specyfikę i trzeba zmodyfikować tak zastosowanie chemii budowlane jak sam sposób montażu. 

Przy kilkudziesięciu montażach okien i innych brył z akrylu w zasadzie nie powtórzył nam się proces montażu. Pewną specyfika przynależna akrylowe jest fakt że nie można zalewać basenu z panelami akrylowymi od razu po montażu, Do każdej realizacji określa się stopień polimeryzacji i maksymalne dopuszczalne temp zalania. Panele akrylowe mogą również ulegać zjawisku samouszczelnieniu, wynika to z faktu, że panel montuje się na tzw „pływającą uszczelkę” i potrzebuje ona czasu na doszczelnienie. 

Jednakże każdy montaż panelu kończy się pełną szczelnością, nawet gdy wymaga to iniekcji żywicznych gdy same żelbety nie są wykonane precyzyjnie.